Medicane, l'uragano di casa nostra

Ciclone tropicale mediterraneo

Medicane, l'uragano di casa nostra