Dalle navi agli aerei: John Samuel White costruttore di East Cowes

Dalle navi agli aerei: John Samuel White costruttore di East Cowes